Büyüme çabası içinde olan cirosu 500 bin TL ile 5 milyon TL arasında olan teknolojik firmalar için ise bir hızlandırma programı olan “Level Up” programını uygulamaya aldık.

Ürün ve hizmet geliştirme faaliyetlerinin büyük bir kısmını tamamlayan, ticari bir ürüne sahip, gelir akışı başlamış, sahip olduğu müşterileri sürekli müşteri haline getirmeye çalışarak rekabet ortamında tutunma çabasındaki teknolojik firmaları Level Up programında değerlendiriyoruz. Bu aşamada girişimcilerin büyüme planları doğrultusunda insan kaynağı ve yeni yatırımlar gerçekleştirmeleri, yeni müşteri kazanımları sağlamaları gerekiyor. Bu doğrultuda TİM - TEB Girişim Evi çatısı altında girişimcilerin, yeni müşteri ve yeni pazarlara açılması ile birlikte ciro artışı sağlaması için özel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Danışmanlık Hizmet İçeriği:

Level up firmalarına gerçekleştirilecek olan danışmanlık hizmetleri ayda 1 bir yapılacak olan birebir görüşmeler ile sağlanacaktır. Seçilen Level Up firmalarına gerçekleştirilecek olan  “TEKNOLOJİ ODAKLI  ŞİRKETLERDE STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ ” eğitimi sonrasında 4 birebir görüşme yapılacaktır.

Level Up seviyesindeki firmalara satış ve pazarlama çalışmalarında temel hedeflerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda planlama yapılması, rekabete yönelik önlemlerin geliştirilmesi,  ürün ve hizmetleri hedef kitleye ulaştırma metotlarının belirlenmesi gibi konularda danışmanlık hizmeti verilerek stratejik pazarlama planı oluşturulması sağlanacaktır.