İç pazarda daralmanın yaşandığı, firmaların her geçen gün global pazarlara açılma ihtiyacının arttığı günümüz koşullarında, firmalarımızın hızla dış ticaret hedeflerine ulaşmalarına destek vermek gerekmektedir. Hiç ihracat yapmamış veya ihracatını bulunduğu noktadan çok ileriye taşımak isteyen firmalarımız bu çalışmalarını danışmanlar eşliğinde daha etkin ve hızla başarabilirler.

Bu projenin amacı; firmalarımızın zaman zaman hep birlikte gerekli eğitimleri alarak, zaman zaman da danışmanlar ile birebir çalışarak ihracatlarına ivme kazandırmalarını sağlamaktır.

Global Up Projesi birbirini izleyen çeşitli aşamalardan oluşmakta ve her bir aşama ihracatın bilgi ve bilinçli yapılmasını sağlayacak, etkinliğini ve verimliliğini artıracak adımlar içermektedir. Projeye katılan firmaların bu süreci eksiksiz tamamlamaları (her adıma katılmaları) projeden fayda sağlamaları için gereklidir.

Proje tamamlandığında katılımcı her firma ihracattaki mevcut durumunu görmüş, ihracat için hedef ülkelerini saptamış, riskleri minimize etmek için temel dış ticaret bilgileriyle donatılmış ve ne yapması gerektiği konusunda yol haritasını belirlemiş olacaktır.