Dijital Kütüphanem

E-Ticaret

Kuruluş

2018

Şehir

Bursa

Sektör

E-Ticaret

Program

2018 1.Dönem Startup Programı
Dijital Kütüphanem; kitap, sesli kitap, video, görsel, müzik, akademik yayınlar, ders notları vb. içerikleri tek platformda buluşturan dijital bir oluşumdur. Dijital Kütüphanem öğretim elemanları ve öğrencileri buluşturma amacıyla tarafların bilimsel yayınlara ücretsiz veya ucuz fiyatlı erişimlerini sağlayarak eğitime ve eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunur. Sitemizden güvenilir, güncel ve bilimsel bilgilere gereksinim duyan tüm bireyler üyelik yoluyla herhangi bir ücret ödemeden yararlanabilir. Öğretim elemanları; akademik ve akademik içerikte olmayan tüm kitaplarını, makalelerini, doktora ve yüksek lisans tezlerini, bildirilerini, ders notlarını, ders videolarını, ders sunumlarını, sesli ders anlatımlarını ve sesli kitaplarını, geçmiş dönem vize ve final sorularını, video, müzik, resim ve görsellerini Dijital Kütüphanem’e yükleyerek, öğrencilerine ve okurlarına ulaşabilirler. Böylece öğrencilerine ve toplumun diğer bireylerine güncel bilgilerini aktarabilir ve çalışmalarını yayınlayarak, isterlerse satışa sunabilir, telif geliri elde edebilirler. Öğrenciler ise; öğretim elemanlarının ve diğer üyelerin yükledikleri içeriklere ulaşabilecek, aynı zamanda kendi yüksek lisans ve doktora tezlerini, makalelerini, varsa ders notlarını, kitaplarını ve sesli kitaplarını, diledikleri video, müzik ve görsellerini yayınlayabileceklerdir. Dijital Kütüphanem’de akademik eserler yanında akademik olmayan eserler de yayınlanmaktadır. Öğretim elemanları ve öğrenciler dışında kalan bilim insanı ve sanatçılar da eserlerini Dijital Kütüphanem’e yükleyerek çok geniş bir kitleye ulaşabilir veya telif geliri elde edebilirler. İçerik sağlayıcı olarak toplumun her kesimindeki meraklı ve araştırmacı kişilerin; okuma ve yazma ihtiyaçlarını karşılamak ve varsa eserlerini yayınlamalarına fırsat verme hedefindeyiz. Bu kişiler de tıpkı akademik personel gibi yazdıkları kitapları, sesli kitapları, videoları, müzik eserlerini ve görselleri yükleyip, telif sözleşmesi gereği ücretli veya ücretsiz okunma şartıyla platforma yükleyebileceklerdir. Öğretim elemanları, platformumuzda kitaplarını piyasa fiyatlarından daha ucuz fiyatlarla satışa sunabilirler. Böylece daha çok kitabın satılması, daha çok kişiye ulaşılması ve tüm ülkelerde satılmasına olanak sağlayabilirler. Bu sayede, hem öğretim üyelerinin telif gelirleri artacak, hem de kayıt dışılık önlenecektir. Dijital Kütüphanem’in bir başka faydası, öğretim üyelerinin kitaplarını veya ders notlarını devamlı olarak güncelleyebilmeleridir. Dijital Kütüphanem sayesinde piyasa tarafından çok az talep edilen ve talep yetersizliği nedeniyle yayınlanamayan içeriklerin talep eden kişilerle ve doğru hedef kitleyle buluşması sağlanabilecektir. Bu platform sayesinde öğrenciler satın aldıkları ders notları yerine, istedikleri ders notlarına çok daha ucuz veya ücretsiz olarak ulaşabilecek, derslerde aldıkları notlarını yayınlayarak birbirleri ile kolayca paylaşabilecek, arkadaşlarına yardımcı olabilecek, dilerlerse gelir elde ederek kendi eğitim giderlerine katkı sağlayabileceklerdir. Sistemimizde öğrenciler aynı dersin farklı üniversitelerdeki ders notlarına da ulaşabilecek, birden çok farklı kaynağa erişebilecek, aynı dersi anlatan farklı öğretim üyelerinin videolarını izleyip, sesli anlatımlarını dinleyebileceklerdir. Üyelerimiz arkadaş listeleri oluşturabilir, sevdiklerine kitap veya herhangi bir içerik hediye edebilir, satın aldıkları tüm içeriklere sınırsız erişim sağlayabilirler.

Kurucular

Ali Ceylan
1952 yılında Bursa’da doğmuştur. İlk öğrenimini Fadıllı Köyü İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini ise Bursa Atatürk Lisesi’nde tamamlamıştır. 1974 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü’nden mezun olmuş, 1976 yılında aynı kurumda asistan olarak göreve başlamıştır. Ali Ceylan, 1979-1980 yıllarında İngiltere’de çalışmalarını sürdürmüştür. ”Küçük İşletmelerin Finansal Yönetimi ve Bursa Bölgesinde Bir Uygulama” isimli teziyle 1980 yılında doktorasını vermiştir. Ceylan, Uludağ Üniversite’sinde 1986 yılında doçent, 1993 yılında profesörlüğe yükseltilmiştir. Ali Ceylan, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dekan Vekili ve Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Ali Ceylan 2003 yılında, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden emekli olmuştur. Halen, İstanbul Ticaret Üniversitesi Bursa Koordinatörlüğün görevini yürütmektedir. Prof. Dr. Ali Ceylan’ın; İşletmelerde Finansal Yönetim, Finansal Teknikler, Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, Finans: Teori, Kuram, Uygulama olmak üzere yayınlanmış 16 bilimsel kitabı ve bir Ayva Köylü Ali isimli romanı bulunmaktadır. Prof. Dr. Ali Ceylan evli olup, iki çocuk babası ve dört torun sahibidir.