Dermis Pharma AŞ.

Sağlık, Kozmetik, Tıbbi Cihaz

Kuruluş

2016

Şehir

Sektör

Sağlık, Kozmetik, Tıbbi Cihaz

Program

2015
Yatak yaraları veya diyabet kaynaklı yaralar gibi zor iyileşen yaralar ve geniş doku kayıplarıyla karakterize yanık ve travma yaraları dünya çapında çok büyük bir problemdir. Sadece diyabet kaynaklı yaralara baktığımızda dünyada 50 milyon hastanın çözüm beklediğini görüyoruz. Bu nedenle yeni bir ürün geliştirdik; Dermalix®. Dermalix®, yaraların hızlı ve etkili tedavisini sağlayan ve derinin doğal bileşenlerinden oluşan, biyoaktif bir yara örtüsüdür. İnsan vücudunun kendi bileşenlerinden oluşan ağsı yapı ve içinde bulunan mikropartiküller iyileşmeyi hızlandırmaktadır, Yara üzerine koyulan Dermalix® bir süre sonra kendiliğinden yok olur ve yara bölgesindeki hücrelerden sağlıklı doku oluşumunu sağlar. Dermalix® ile ilgili sonuçlar yayınlama aşamasındayken patentini almaya karar verdik. Patent alma süreciyle beraber ticarileşme serüvenimiz de başladı. Bizlere ek olarak, İpek Eroğlu da buluşçularımız arasındadır. Şu anda patentimiz ABD’de ve Avrupa'da tescillidir ve dünyada birçok ülkeden olumlu sonuçlarla işlemlerimiz devam etmektedir. Şirket kurmadan önce, çalışmanın laboratuvar araştırmasından çıkartılıp ticarileşecek bir ürün haline dönüşmesine yönelik, EBİLTEM TTO’nun da desteği ile kapsamlı pazar araştırmaları yaptık ve farklı ticarileştirme eğitimlerine katıldık. Bu süreçte ABD Dışişleri Bakanlığı GIST (Global Innovation Through Science and Technology) inisiyatifi tarafından desteklenen, Teksas Üniversitesi IC2 Enstitüsü, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Bilkent Cyberpark ortaklığında yapılan BOOTCAMP’de 2015 yılında birinci olduk. Yine aynı yıl TİM-TEB Girişim Evleri portföyüne dahil olduk. Yatırımcıların dikkatini çeken bu yarışma ile ticarileşme için şirketleşmenin gerektiğini anladık ve 1512 TUBİTAK (BIGG) Teknogirişim Sermaye Desteğini alarak Nisan 2016’da şirketimizi kurduk. Ege Üniversitesi de %1 ile ortağımız oldu. Şirketimizin birincil kurulma amacı Dermalix®’i hayata geçirmektir. Kısa vadede ilgili tüm aşamaları tamamlayarak ürünü piyasaya hazır hale getirmekteyiz. Abdi İbrahim İlaç A.Ş. ile ortaklaşa yürüttüğümüz bu süreci en kısa zamanda tamamlamak en öncelikli amacımızdır. Özellikle nano ve mikro teknoloji temelinde ilaç hedefleme, yara iyileşmesi ve kozmetik gibi spesifik konularla ilgileniyoruz. Amacımız ithalatı azaltacak ve yüksek katma değer sağlayacak ürünler elde etmek. Ürünlerimizi piyasaya çıkartırken alışılagelmiş standartların ötesinde bir yaklaşım yakalamaya çalışıyoruz. Hem ilaç firmalarının ihtiyaç duyduğu formülasyonları geliştirmek hem de yeni ürünleri ticarileştirmek uzun vadeli planlarımız arasında.

Kurucular

Doç. Dr. Evren Homan Gökçe
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini 1998 yılında bitirmiş ve doktorasını 2007 yılında aynı üniversite tamamlamıştır. Doktora çalışmalarının bir kısmını AB Erasmus programı ile İtalya’da Pavia Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde yürütmüştür. Doktora sonrası çalışmalar yapmak amacıyla TÜBİTAK projesi kapsamında 2012 yılında Paris Sud-11-Fransa’da çalışmalarda bulunmuştur. Evren Homan Gökçe halen aynı üniversitede çalışmaktadır.

Dr. Sakine Tuncay Tanrıverdi
2004 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olmuş. 2008 yılında aynı fakültenin Kozmetoloji Bilim Dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktora çalışmalarının bir kısmını gerçekleştirmek üzere 2009 yılında Basel Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 7 ay bulunmuştur. Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalında doktorasını 2012 yılında bitirmiştir. Halen aynı anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Prof. Dr. Özgen Özer
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini 1983’te bitirmiş ve doktorasını 1992’de aynı üniversite tamamlamıştır. Doktora sonrası çalışmalar yapmak amacıyla NATO-B2 bursunu alarak 1996’da ve Fransız Hükümet Bursu alarak 1999’da Paris Sud-11-Fransa’da çalışmalarda bulunmuştur. Özgen Özer Ege Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürmektedir.